top of page

Abook questions

Public·48 members
Askold Galkin
Askold Galkin

TQDK İngilis Dili PDF: Fizika, Riyaziyyat, Tarix və Digər Fənnlərlə Bağlı Testlərin İngilis Dilində Tərcüməsi və Təhlili


TQDK İngilis Dili PDF Download: Niyə və Necə?
TQDK, yəni Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarını təşkil edir. TQDK-nın keçirdiyi imtahanlarda iştirak etmək istəyən abituriyent və bakalavrların müxtəlif fənnlərdən testləri həll etmələri lazımdır. Bu testlərdən biri də ingilis dilidir.
tqdk ingilis dili pdf download


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2tUXLI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2hx4HAAtB8CLEke0Wo7kIsİngilis dili testi, abituriyent və bakalavrların ingilis dilinin qrammatikası, lüğəti, oxuma və anlama bacarıqlarını ölçür. Bu testdə 50 sual verilir və hər suala 4 variantlı cavab təklif olunur. Testin müddəti 60 dəqiqədir.


İngilis dili testini uğurla həll etmək üçün abituriyent və bakalavrların ingilis dilini yaxşı bilmələri və testlərlə işləmək bacarığına malik olmaları lazımdır. Bu məqsədlə, TQDK-nın keçmiş illərdə keçirdiyi imtahanların test toplusunu yükləmək faydalı ola bilir.


TQDK İngilis Dili PDF Download: Niyə?
TQDK İngilis Dili PDF Download etmənin bir çox faydası var. Bunlardan bəziləri belədir:


TQDK İngilis Dili PDF Download etməklə, abituriyent və bakalavrlar TQDK-nın tamin etdiyi rəsmi və səhih mənbeyi istifadə edirlər. Bu, onların testin formatı, mündiricatı və sviyası il


 • TQDK İngilis Dili PDF Download etməklə, abituriyent və bakalavrlar TQDK-nın keçmiş illərdə verdiyi suallara və cavablarını izah etdiyi şəkillərə baxa bilirlər. Bu, onların ingilis dilinin qrammatikası, lüğəti, oxuma və anlama bacarıqlarını artırır və testləri həll etmək üçün lazım olan məntiqi düşünməni inkişaf etdirir. • TQDK İngilis Dili PDF Download etməklə, abituriyent və bakalavrlar özləri üçün testləri çap edib vaxtla məhdudlaşdırılmış şəkildə həll edə bilirlər. Bu, onların testlərlə işləmək üçün təcrübə qazanmalarına və imtahan stresinə yaxşı hazırlaşmalarına kömək edir. • TQDK İngilis Dili PDF Download etməklə, abituriyent və bakalavrlar testləri özləri üçün yükləyib istifadə edirlər. Bu, onların testləri istedikləri zaman və yerdə həll edib öz nöqtelerini hesablamalarına imkan verir. Bu da onların öz güclü və zəif tərflerini müəyyin etmələrinə və ziddiyyetli mühitdə özünü inkişaf etdirmek üçün motivasiya yaratmaqlarına yardım edir.TQDK İngilis Dili PDF Download: Nec?
TQDK İngilis Dili PDF Download etmək üçün abituriyent və bakalavrların aşağıdakı addımları izlәmәlәri lazımdır:


 • TQDK-nın rәsmi saytına daxil olun. Saytın adresi www.tqdk.gov.az-dır. • Saytın yuxarı hissәsindә yerlәşәn "İmtahanlar" bölmәsinә kliklәyin. • Açılan siyahıdan "İmtahanların arxivindә axtarış" bölmәsinә kliklәyin. • Açılan sәhifәdә "İmtahanın adı" bölmәsindәn "TQDK" seçin. • "İmtahanın tarixi" bölmәsindәn istәdiyiniz ilin rәqmini seçin. • "FƏNN" bölmәsindәn "İngilis dili" seçin. • "Axtar" düymәsinә kliklәyin. • Axtardığınız imtahanın test toplusunu göstәrәn sәhifә açılacaq. Sәhifәnin aşağı hissәsindә yerlәşdirilmiş "PDF formatında yüklƏ" düymәsinә kliklәyin. • Test toplusunu yüklƏmƏk üçün kompüterinizdƏ uyğun yeri seçin vƏ "Save" düymƏsinƏ kliklƏyin.Bundan sonra test toplusunu kompüterinizdƏ açıb istifadƏ edƏ bilƏrsiniz.


Xülase
TQDK İngilis Dili PDF Download etmƏk abituriyent vƏ bakalavrların ingilis dili testini uğurla hƏll etmƏk üçün faydalı bir vasitƏdir. TQDK İngilis Dili PDF Download etmƏklƏ, onlar TQDK-nın tamin etdiyi rƏsmi vƏ sƏhih mƏnbeyi istifadƏ edir, ingilis dilinin qrammatikası, lüğƏti, oxuma vƏ anlama bacarıqlarını artırır, testlƏrlƏ işlƏmƏk üçün tƏcrübƏ qazanır, imtahan stresinƏ yaxşı hazırlaşır vƏ ziddiyyetli mühitdƏ özünü inkişaf etdirmek üçün motivasiya yaratır. TQDK İngilis Dili PDF Download etmƏk üçün isә onlar TQDK-nın rҽsmi saytına daxil olub sadҽcҽ nҽcҽ addım izlҽmҽlidirlҽr. 4e3182286b


https://soundcloud.com/pouleityrise3/microsoft-office-2019-cracked-new-free-download

https://soundcloud.com/tinccuwconso/pro-tools-8-free-download-upd-full-version-for-windows-10

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page